DuurzaamheidDumaplast hecht veel belang aan een groen en duurzaam beleid. Elke dag opnieuw gaan we op zoek naar manieren om onze milieu-impact te verlagen. We geloven dat we met het harmoniseren van ecologie met economie investeren in een duurzame groei op lange termijn.

Duurzaamheid: ons engagement

Dumaplast hecht veel belang aan een groen en duurzaam beleid. Onze milieupolitiek krijgt daarom een vooraanstaande plaats in onze algemene bedrijfsfilosofie. Aangezien we onze milieu-impact tot het minimum willen beperken, zoeken we voortdurend naar een gezond samengaan van economie en ecologie. Het harmoniseren van deze op het eerste gezicht schijnbare tegenpolen hoeft niet te betekenen dat de algemene ontwikkeling van het bedrijf of het hoge kwaliteitsniveau van onze producten in het gedrang komen. Want het is enkel door op een duurzame manier te durven investeren in de toekomst dat we een groei op lange termijn kunnen garanderen. Een groene bedrijfsfilosofie is immers een stap voorwaarts en niet opzij.

Het staat buiten kijf dat dit een continu proces is en dat we elke dag leren om deze filosofie verder uit te bouwen. Maar elke kleine verbetering helpt ons vooruit. Gezondheid, veiligheid en milieu mogen we immers niet zien als een hoopje regels bij elkaar. Ze vormen een geheel dat uiteindelijk leidt tot succesvolle ontwikkeling.

Dit zijn enkele van onze verwezenlijkingen.

  • Onze producten zijn volledig recycleerbaar wanneer ze worden binnengebracht in een sorteercentrum. Ook binnen het productieproces zelf wordt het grootste deel van het afval vermalen en opnieuw gebruikt in de fabricatie van nieuwe eindproducten. Wij zijn ook bereid om oude producten terug aan te nemen voor afvalverwerking.
  • We bedrukken onze producten met UV-inkten in plaats van schadelijkere solvent-inkten.
  • We hebben geïnvesteerd in zonnepanelen op ons dak.
  • Op middellange termijn willen we al onze energie halen uit windmolens in eigen beheer om zo volledig onafhankelijk te kunnen werken op groene energie.
  • In tegenstelling met gewone laminaatplanken bevat Finesse-vloer geen formaldehyde.
  • Reeds vele jaren gebruiken we geen lood meer als stabilisator in onze pvc-producten. Calciumzink vormt een volwaardig alternatief.
  • Dumaplast heeft op eigen initiatief een intentieverklaring ondertekend die verklaart dat de nodige inspanningen en acties ondernomen zullen worden om de prestaties betreffende het milieu binnen en buiten de onderneming te verbeteren.